Cáp quang ngắn ngày

Băng thông tron... 50Mbps
Băng thông quốc tế 1Mbps/20Mbps
Thiết bị Theo yêu cầu thực tế
Phí lắp đặt 2,500,000 VNĐ
Cước sử dụng 1-... 800,000 VNĐ
Băng thông tron... 80Mbps
Băng thông quốc tế 3Mbps/30Mbps
Thiết bị Theo yêu cầu thực tế
Phí lắp đặt 2,500,000 VNĐ
Cước sử dụng 1-... 2,000,000 VNĐ
Băng thông tron... 100Mbps
Băng thông quốc tế 3Mbps/40Mbps
Thiết bị DrayTek Vigor 2925 hoặc V300B
Phí lắp đặt 2,500,000 VNĐ
Cước sử dụng 1-... 6,000,0000 VNĐ
Băng thông tron... 150 Mbps
Băng thông quốc tế 5Mbps/60Mbps
Thiết bị Vigor V300B hoặc MikroTik 1009
Phí lắp đặt 2,500,000 VNĐ
Cước sử dụng 1-... 8,000,000