Cáp Quang Trắng - Point to Point

Dịch vụ kênh thuê riêng cáp quang trắng điểm nối điểm (Point to Point) hay còn gọi là cáp thẳng, được VNPT (ISP) cung cấp trên thị trường phổ biến từ 2007 đến nay. Dịch vụ kênh thuê riêng quang trắng (point to point). Với tính năng bảo mật t...