Cáp quang gia đình

Cước hàng tháng 250,000 VNĐ
Download/upload 26Mb/26Mb
Trong nước 26Mbps
Quốc tế (Tối th... 768kbps
Thiết bị Router wifi 4 cổng
Cước hàng tháng 280,000 VNĐ
Download/upload 26Mb/26Mb
Trong nước 26Mbps
Quốc tế (Tối th... 968Kbps
Thiết bị Router wifi 4 cổng
Cước hàng tháng 400,000 VNĐ
Download/upload 40Mb/40Mb
Trong nước 40Mbps
Quốc tế (Tối th... 1Mbps/3Mbps
Thiết bị Router wifi 4 cổng