Số cố định đẹp

- Số tam hoa, tứ quý, ngũ quý: 0243xxx999, 0243xxx5555... - Số tam hoa kép: 0243x666 888, - Số lặp, số lặp kép: 0243x xx6868, 0243x86 86 86... - Số tiến, ...

- Số tam hoa, tứ quý, ngũ quý: 0283xxx999, 0283xxx5555... - Số tam hoa kép: 0283x666 888, - Số lặp, số lặp kép: 0283x xx6868, 0283x86 86 86... - Số tiến, số tiến sảnh: 0283xxx6789, 028xx13579... - Số taxi, số lặp tiến: 0283xx 198 198, 0248xx 115...