Wifi sự kiện ngắn ngày

Số lượng user 100 User truy cập đồng thời
Băng thông internet Cáp quang 80 Mbps
Router cân băng tải Draytek V300B ( có dự phòng )
Số lượng AP (T... 02 AP OpenMesh MR-1750
Cước dịch vụ 3,900,000 VNĐ/ngày
Số lượng user 200 User truy cập đồng thời
Băng thông internet Cáp quang 80 Mbps + 50Mbps
Router cân băng tải Draytek V300B ( có dự phòng )
Số lượng AP (T... 03 AP Open Mesh MR-1750
Cước dịch vụ 6,500,000 VNĐ/ngày
Số lượng user 300 User truy cập đồng thời
Băng thông internet Cáp quang 80 Mbps + 80Mbps
Router cân băng tải Mikrotik CCR1009 ( có dự phòng )
Số lượng AP (T... 04 AP Open Mesh MR-1750
Cước dịch vụ 8,000,000 VNĐ/ngày
Số lượng user 500 User truy cập đồng thời
Băng thông internet Cáp quang 200 Mbps
Router cân băng tải Mikrotik CCR1009 ( có dự phòng )
Số lượng AP (T... 06 AP Open Mesh MR-1750
Cước dịch vụ 12,500,000 VNĐ/ngày
Số lượng user Theo yêu cầu
Băng thông internet Theo yêu cầu
Router cân băng tải Theo yêu cầu
Số lượng AP (T... Theo yêu cầu
Cước dịch vụ Liên hệ hotline