Internet Leasedline

Dịch vụ kênh thuê riêng Leasedline là dịch vụ cho thuê kênh internet dùng riêng, chất lượng cao dành cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được kết nối trực tiếp tới cổng internet ( Internet Getway ) của nhà cung cấp VNPT VinaPhone bằng một...