Thuê chỗ đặt máy chủ - Colocation server

Chuẩn không gian 42U
Công suất điện 6000W
Chuẩn máy chủ Rack Mount Server
Số máy chủ tối đa 24
Địa chỉ IP 24
Chuẩn không gian 42U
Công suất điện 6000W
Chuẩn máy chủ Rack Mount Server
Số máy chủ tối đa 24
Địa chỉ IP Không
Không gian Server Rack 1U
Phí khởi tạo Miễn Phí
UPS
Điện máy nổ dự ...
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Không gian server Rack 1U
Điện máy nổ dự ...
UPS
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Hệ thống theo d...
Không gian server Rack 1U
Điện máy nổ dự ...
UPS
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Hệ thống theo d...
Không gian server Rack 1U
Công suất điện ... 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông tron... 200Mbps
Băng thông quốc tế 10Mbps
Không gian server Rack 1U
Công suất điện ... 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông tron... 300Mbps
Băng thông quốc tế 15Mbps
Không gian server Rack 1U
Công suất điện ... 300W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông tron... 400Mbps
Băng thông quốc tế 20Mbps