Số cố định có dây Hà Nội 0243xxx

- Số tam hoa, tứ quý, ngũ quý: 0243xxx999, 0243xxx5555... - Số tam hoa kép: 0243x666 888, - Số lặp, số lặp kép: 0243x xx6868, 0243x86 86 86... - Số tiến, số tiến sảnh: 0243xxx6789, 0243xx13579... - Số taxi, số lặp tiến: 0243xx 198 198, 0243xx 115 116...

Quý khách có nhu cầu đăng ký lắp đặt số cố định đẹp VNPT vui lòng liên hệ 0913 399 913 ( Hỗ trợ 24/7 ) hoặc 02437 335999 ( giờ hành chính ) để được tư vấn chọn số phù hợp.

Lắp đặt điện thoại cố định số đẹp làm hotline cho doanh nghiệp, tổ chức, cửa hàng…

+   Nổi bật, gây ấn tượng ban đầu tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh

+   Tạo đẳng cấp, gây dựng niềm tin (số đẹp thì đi liền với đẳng cấp)

+   Tăng hiệu quả trong các chiến dịch makerting (khách hàng dễ nhớ, làm đẹp card visit, banner quảng cáo, clip quảng cáo…)

+   Xây dựng thương hiệu gắn liền với hotline đẳng cấp, hotline này sẽ là 1 phần trong kế hoạch phát truyển thương hiệu của bạn.

+   Khi phân vân giữa 2 công ty, khách hàng có xu hướng bấm vào số điện thoại dễ nhớ hơn.

+   Chi phí đầu tư 1 lần

LOẠI 1 :  SỐ CAM KẾT CƯỚC 
STT         THUÊ BAO            LOẠI TB       GIÁ                       CAM KẾT  MÃ VÙNG
VIP 5 - cam kết 200,000 VNĐ x 12 tháng. Bảng số tham khảo ( Còn rất nhiều số tương tự )
1 (024)36 890 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
2 (024)36 892 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
3 (024)36 910 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
4 (024)36 950 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
5 (024)36 877 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
6 (024)36 878 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
7 (024)36 879 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
8 (024)36 884 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
9 (024)36 816 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
10 (024)38 644 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
11 (024)36 722 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
12 (024)36 501 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
13  (024)36 502 55  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
14 (024)36 400 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
15 (024)36 321 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
16 (024)36 432 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
17 (024)36 434 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
18 (024)36 414 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
19 (024)35 424 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
20 (024) 39 582 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
21 (024)39 588 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
22 (024)38 800 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
23 (024)38 644 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
24 (024)36 432 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
25 (024)36 510 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
26 (024)36 419 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
27 (024)35 567 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
28 (024)35 930 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
29 (024)35 830 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
30 (024)33 984 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
31 (024)35 270 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
32 (024)33 774 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
33 (024)38 474 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
34 (024)38 460 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
35 (024)35 141 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
36 (024)38 267 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
37 (024)37 125 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
38 (024)36 893 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
39 (024)36 923 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
40 (024)35 274 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
41 (024)35 824 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
42 (024)36 454 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
43 (024)37 865 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
44 (024)38 394 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
45 (024)33 751 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
46 (024)39 287 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
47 (024)35 118 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
48 (024)33 958 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
49 (024)37 865 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
50 (024)36 454 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
51 (024)35 574 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
52 (024)32 202 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
53 (024)33 751 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
VIP 4 - cam kết 300,000 VNĐ x 12 tháng. Bảng số tham khảo ( Còn rất nhiều số tương tự )
1 (024)3 367 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
2 (024)3372 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
3 (024)33 87 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
4 (024)36 24 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
5 (024)33 95 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
6 (024)3 373 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
7 (024)376 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
8 (024)3384 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
9 (024)33 94 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
10 (024)35 25 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
11 (024)3 351 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
12 (024)3 394 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
13 (024)3 640 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
14 (024)3 641 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
15 (024)3 685 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
VIP 3 - cam kết 400,000 VNĐ x 12 tháng. Bảng số tham khảo ( Còn rất nhiều số tương tự )
1 (024)35 77 99 88  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
2 (024)35 77 88 66  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
3 (024)33 33 55 77  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
4 (024)33 33 55 33  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
5 (024)33 66 88 55  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
6 (024)33 77 4444  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
7 (0243) 565 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
8 (0243) 577 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
9 (0243) 566 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
10 (0243) 552 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
11 (0243) 568 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
12 (024)32 202 202  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
13 (024)32 303 303  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
14 (024)35 250 250  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
15 (024)35 265 265  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
16 (024)35 330 330  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
17 (024)35 332 332  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
18 (024)35 334 334  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
26 (024)33 832 832  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
27 (024)33 992 992  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
28 (024)32 33 66 77  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
29 (024)32 555 444  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
30 (024)35 131 131  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
31 (024)35 191 191  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
32 (024)35 162 162  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
33 (024)35 230 230  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
34 (024) 3233 3233  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
35 (024)33 747 777  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
36 (024)38 775 775  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
37 (024)33 955 955  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
38 (024)35 259 259  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
39 (024)36 722 722  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
40 (0243) 396 6868  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
41 (024)36 626 626  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
42 (024) 3234 3234  Cố định có dây  8.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
43 (024) 3239 3239  Cố định có dây  8.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
44 (024) 3237 3237  Cố định có dây  8.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
VIP 1- cam kết 1,000,000 VNĐ x12 tháng. Bảng số tham khảo 
1 (024)390 44444  Cố định có dây 10.000.000 Sim gphone lắp di động  Hà Nội
2 (024)390 44444  Cố định có dây 10.000.000 Sim gphone lắp di động  Hà Nội

LOẠI 1: SỐ KHÔNG CAM KẾT CƯỚC 
STT THUÊ BAO LOẠI TB GIÁ CAM KẾT  MÃ VÙNG
1 (024) 376 56789  Cố định có dây  19.000.000  Không cam kết Hà Nội
2 (024) 3352 9999  Cố định có dây  32.000.000  Không cam kết Hà Nội
3 (024) 3398 9999  Cố định có dây 52.000.000  Không cam kết Hà Nội
4 (024)33 888 888  Cố định có dây 439.000.000  Không cam kết Hà Nội

Hotline hỗ trợ tư vấn, đăng ký, tìm số theo yêu cầu: 0913 399 913 / 0972 017 043 / 02437 335 999

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Đánh giá và nhận xét

0 Đánh giá nhận xét

Hãy nói cho mọi người biết cảm nhận của bạn