Metronet

Là dịch vụ cung cấp các tuyến kết nối để kết nối các điểm với nhau để trao đổi thông tin, dữ liệu . . . thông qua cổng Ethernet của mạng MAN-E công nghệ IP/MPLS và trên cáp sợi quang.

Dịch vụ kết nối các mạng truyền số liệu của một doanh nghiệp, một tổ chức thành một mạng riêng duy nhất thông qua sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ.

VPN Layer 3 IP-VPN (Megawan):

ü Virtual Private Routed Network Service (VPRN)
ü Dịch vụ Virtual Lease Line (VLL)
ü Dịch vụ Virtual Private LAN (VPLS)

VPN Layer 2 VPN (Metronet):

ü  Dịch vụ Virtual Lease Line (VLL)

ü Dịch vụ Virtual Private LAN (VPLS


Lợi ích của dịch vụ MegaWAN
§   Kết nối đơn giản với chi phí thấp.
§   Mềm dẻo, linh hoạt: có thể vừa kết nối mạng riêng ảo vừa truy 
§   Cung cấp cho khách hàng các kênh riêng ảođộ tin cậy
§   Dịch vụ mạng riêng ảo rất thích hợp cho các quan, doanh
§   Dễ dàng nâng cấp tốc độ đường truyền


Lợi ích của dịch vụ Metronet
§tất cả các ưu điểm của dịch vụ MegaWAN.
§ Tách biệt trách nhiệm quản lý: Nhà cung cấp dịch vụ chỉ cung cấp kết nối trên lớp 2, khách hàng tự triển khai giao thức định tuyến trên lớp 3.
§ Bảo mật: Tốt hơn so với mạng riêng ảo lớp 3 khách hàng tự quy định chính sách định tuyến.
§  Độ tin cậy: Cung cấp kênh truyền cho khách hàng với độ tin cậy rất cao.
§  Hỗ trợ đa giao thức tại phía khách hàng: nhà cung cấp dịch vụ không tham gia vào quá trình trao đổi định tuyến của khách hàng nên có thể hỗ trợ đa giao thức như IP, IPX,…


So sánh Megawan và Metronet:
Hạ tầng cung cấp VPN/MPLS của VNPT


Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Đánh giá và nhận xét

0 Đánh giá nhận xét

Hãy nói cho mọi người biết cảm nhận của bạn